Slovníček
 úvodní stránka
 interní součást
   základní desky
   procesory
   operační paměť
   pevné disky
   grafické karty
   chladiče
   optické mechaniky
   zvukové karty
   síťové karty
   modemy
   tv a fm karty
   zdroje
   skříně
   regulátory
 periferie
   monitory
   klávesnice
   myši
   tiskárny
   scanery
   reproduktory
   síťové prvky
   záložní zdroje
   herní zařízení
   ostatní zařízení
 tuning
 > slovníček <
 fórum
 odkazy

AGP (Accelerated graphic port) speciální sběrnice určená pro zapojení grafické karty, k přenosům nevymužívá procesor ale používá DMA kanály což ji výrazně zrychluje. Na desce může být maximálně 1.Na rozdíl od PCI je připojena přes čip Northbridge u čisetu čož zvyšuje datovou propustnost. Existuje několik rychlostních standardů AGP1x, 2x,4x,8x, které se liší nejen rychlostí ale i voltáží a tudíž vřele nedoporučuji cpát kartu pro AGP 2x do AGP1x protože shoří.

AGP texturing funkce akcelerátoru, která umožňuje ukládat textury i do operační paměti počítače. Jedině takto může například karta s čipem TNT a 16 MB videopaměti pracovat s texturou například 32 MB.

Alpha blending 32bitové grafické systémy používají čtyři kanály po osmi bitech - tři kanály pro barevné složky (červená, zelená, modrá) a jeden alpha kanál. Alpha kanál je v podstatě maskou určující, jak budou sloučeny barvy dvou překrývajících se bodů. Alpha se většinou nedefinuje pro pixel, ale pro celý objekt, přičemž v některých částech se mění. Poukazuje na to, jak je objekt průhledný a jak moc skrz něj prosvítá jeho pozadí. Vykreslování překrývajících se objektů obsahujících alpha složku se nazývá Alpha blending.

Anti-aliasing technika, která vyhlazuje ostře kontrastní hrany Nejcharakterističtějším příkladem je černý text na bílém pozadí. Bez vyhlazování vypadají šikmé hrany a oblouky písmen zubatě jako schody. Podobně se vyhlazují i hrany vykreslovaných objektů.

BOOTovací Disketa jedná se o disketu z níž je možné zavést operační systém. Tato disketa se používá při instalaci systému či při jeho poškození, kdy je potřeba počítač nastartovat z diskety - například je-li MBR(Master Boot Record) pevného disku zasažen tvz. BootVirem. Díky tomu, že z diskety se BIOS může pokusit zavést systém, získaly počítačové viry nový způsob šíření a proto není radno nechávat diskety v mechanice při statu či restartu počítače. Bootovací disketa windows se dá vytvořit pomocí ovládacích panelů -> Přidat nebo ubrat programy -> záložka Spouštěcí disketa

Bump-mapping Bump-mapping přidává detaily k objektu bez zvyšování počtu polygonů. Pomocí výpočtů světelných odrazů vytváří drobné hrbolky na povrchu objektů. Výška hrbolků je určena další texturou.

CMYK Princip tisku vetšiny inkoustových tiskáren, v zásobníku jsou barvy azurová( Cyan),purpurová ( Magenta), žlutá (Yellow) a samozřejmě černá (blacK).

Direct3DDirect3D je standardizované rozhraní společnosti Microsoft. Vývojáři 3D aplikací a her připravují programové vybavení respektující tyto standardy aby optimalizovali spolupráci s 3D hardwarovou akcelerací různých systémů.

Diskové oblasti Někteří uživatelé potřebují, aby systém k jednomu pevnému disku přistupoval jako k několika samostatným diskům s vlastními písmeny.Tento přístup umožňuje uživateli používat více různých souborových systémů. Dis rozdělíme na primární oblast(primary partition) - z níž se zavádí systmém (až 4 různé) a rozšiřenou oblast(extended partition) na níž se poze ukládají data. K rozdělení disku můžeme požít dosový FDISK nebo DOSový i Windowsový program od Power Questu Partition Magic. Diskové oblasti je pak potřeba naformátovat na požadovaný souborový systém (Dosový příkaz FORMAT).

Dithering pokud se zobrazuje obraz se 24bitovou barvou na displeji s pouze 16 či 8bitovou barvou, musí dojít k jeho převedení na nižší počet barev Barvy, které přesahují rámec zobrazovacích možností displeje, jsou nahrazeny kombinací jiných barev, které se již do 16 resp. 8bitové palety vejdou. Například oranžová se zobrazí jako střídání žlutých a červených bodů.

EISA ( Extended ISA) - 32 bitová sběrnice v PC vzniklá rozšířením sběrnice ISA

Fillrate rychlost, s jakou akcelerátor dokáže vykreslovat pixely na obrazovce. Čím větší rozlišení, tím větší fillrate je vyžadován pro udržení dostatečného snímkování (viz framerate).

Filtering každá textura má určitý rozměr - rozlišení. Pokud bychom objekty pokryté takovou texturou nefiltrovali -viděli byste na těchto objektech pixelizaci (čtverečková struktura plochy) tento jev je často k vidění při použití softwarového vykreslování. 3D akcelerátor upravuje textury tak, abychom viděli plynulé přechody mezi jednotlivými body. Existuje několik typů filteringu: point, bilineární, trilineární a anizotropický filtering. Za kvalitní se považuje trilineární a anizotropický filtering.

FireWire (= IEEE-1394 nebo I-link, v překladu "hořící drát") Rozhraní FireWire umožňuje rychlost přenosu až 400 Mb/s. Bývá jako přídavná karta celkem běžně dodáváno s digitálními kamerami, kterým umož ň uje spolu s dodávaným obslužným software provád ě t úpravy nasnímaného digitálního videa. Toto rozhraní se užívá k připojení superrychlých disků (i diskových polí).

FPS, framerate počet zobrazovaných snímků za sekundu. 25 snímků za sekundu je potřeba, aby lidské oko považovalo pohyb za plynulý. Vyšší hodnota, např. kolem 60 snímků za sekundu, se doporučuje pro zajištění trvale dobrého snímkování v průběhu celé hry.

FSB (Front Side Bus) - frekvence, na níž běží čipset a sběrnice. Na starších deskách maximálně 66MHz(Celerony), novější desky mají frekvence 100MHz(novější Celerony, starší Athlony a Durony),133MHz( pro Durony, Athlony), 266MHz (Nejnovější Athlony,Durony, Pentium IV).

IRQ (Interrup ReQuest) Hodnota přerušení (hardwarového) Jednotlivá zařízení přerušují činnost procesoru aby s ním mohla sama komunikovat. Rozsah je 0-15. často dochází k různým konfliktům přerušení které je třeba odstranit manuálním nastavením buď jumpery na desce, nebo v BIOSu nebo přímo ze systému Windows(Ovládací panely>Systém>Správce zařízení)

CHIPSET česky Čipset - Procesory zajišťující komununikaci mezi sběrnicemi,pamětí na jedné straně a procerorem na druhé. Čipset běží na frekvenci odpovídající FSB. Obvykle je tvořen 2 procesory, hlavními výrobci jsou Intel(I815,I845), VIA(KT133,KT133A,KT266) a AMD(AMD 761).

ISA (Industry Standard Architecture) starší typ sběrnice pro zapojení grafické karty, modemu, zvukové karty,interního modemu, síťové karty... Původně vyvinuta jako 8bitová, později 16, průběžně nahrazována 32 bitovými sběrnicemi. Je rozdělena přepážkou na 2 části a sice po 62 a 63 kontaktech.

Jazyky tiskáren Tisk je řízen jazykem popisujícím jednotlivé stránky PDL(Page Description Language). Skoro každý výrobce si vymyslel vlastní jazyk, většina tiskáren ale emuluje jazyky PCL(Printer Control Language) který je výtvorem HP nebo Post Script od Adobe.

Kanál DMA (Direct Memory Access) - Prostředek umožňující zařízení přímo přistupovat do paměti bez zprostředkování procesorem.

Master, Slave IDE řadič umožňuje připojit 2 zařízení na jeden kabel ale aby se zařízení nehádaly při komunikaci, nastaví se jedno z nich jako master - řídí komunikaci na kabelu, druhé zařízení se pak podřídí(slave). K tomuto nastavení slouží jumpery umístěné na daném zařízení.

MCA (Micro Channel Architecture) - 32 bitová sběrnice vyvinutá IBM jako náhrada za 16bitovou ISA ale není zpětně kompatibilní.

MIP-mapping technika zlepšuje vzhled vzdálených objektů. Toho se dociluje použitím různě velikých textur - vzdálenější předměty dostanou menší texturu. Tak na vzdálených objektech nevzniká změt bodů místo textur, detaily textur zůstanou zachovány a vykreslovací rychlost se zvýší.

MULTIPLIER česky Násobič - protože frekvence sběrnice je pro procesory příliš nízká, existuje ještě násobič. Frekvence, na níž procesor běží je pak udána jako součin FSB a násobiče. Některé procesory jako Duron a Athlon jsou zabezpečeny proti přetaktování uzamčením naásobiče přímo na procesoru. Tento krok se dá obejít ale propojením či rozpojením mikromůstků na procesoru.

OVERCLOCKING česky TAKTOVÁNÍ - Zvyšování frekvence na úroveň vyšší než udává výrobce. Umělé a riskantní zvyšování výkonu sestavy. Taktovaný procesor zpravidla potřebuje zvýšit voltáž, což způsobuje samozřejmě větší zahřívání procesoru. Notoričtí taktovači užívají speciální chladiče a lá turbína od firmy TITAN nebo vodní chlazení(většinou vlastní výroby či přímo mražení procesoru což je specialita firmy Kryotech). Na taktování jsou nejlepší procesory Celeron či Duron(jde zvýšit frekvence až o 200MHz). Taktovat jdou samozřejmě i komponenty jako Grafická karta či paměti.

PC bus předchůdce sběrnice ISA, je bez dělicí přepážky

PCI (Peripheral Component Interconnect) 32 bitová sběrnice která postupně nahrazuje sběrnici ISA. Vyvinuta Intelem.

Plug and Play technologie zapoj a hraj - technologie při níž systém nově nainstalované zařízení sám detekuje a nainstaluje ovladače(pokud je má, jinak o ně požádá)

Proporcionální, neproporcionální písmo neproporcionální písmo je typické pro psací stroje, všechna písmena jsou stejně široká, bez ohledu na tvar. Proporcionální písmo - písmena jsou různě široká.

Rastrové,Vektorové písmo Rastové písmo je písmo definované jednotlivými body, vektorové písmo je tvořeno křivkami. Rastrové písmo je proto při zvětšení kostrbaté až čtvercovité, vektorové je stále hladké.

Raytracing technika využívaná v trojrozměrné grafice k vytváření realisticky vypadajících scén prostřednictvím paprsků vstupujících do oka pozorovatele pod různými úhly Dráha paprsku je počítání pozpátku, tedy od pozorovatele směrem do scény dokud nenarazí na nějaký objekt, nebo nezmizí v nekonečnu.

RET technologie při níž si zařízení(většinou tiskárna) doplňuje některé body a vyhlazuje tím kostrbaté přechody napřiklad v již zmíněném rastrovém písmu.

Rozlišení tiskárny Veličina určující objektivně kvalitu tisku, udává se v dpi( - dot per inch) - v bodech na palec udává kolik bodu se vměstná na hranu délky 1" (2,54cm) a přeneseně i na plochu například 600 x 600dpi říká, že na plochu 1 palce se vměstná 600x600 bodů (360000).

Souborové systémy Na disku musí být uložena informace, co kde je, aby bylo možné informace na harddisku najít. Zároveň s informací o umístění je zde rovněž umístěna informace o datu vytvoření, zmenění souboru a atributy souboru. Nejstarším systémem je FAT(File Allocation Table), tento systém podporuje maximálně 2GB velkou oblast(partition). Windows od verze 95 OSR2 jsou schopny používat systém FAT32, Windows NT mají vlastní systém NTFS(NT File System.). Systém OS2 má zase HPFS(High Performance System) Linux vlastní systém Linux Extension 2.

Stencil buffer podobně jako Z-buffer, Stencil buffer povoluje nebo zakazuje vykreslování jednotlivých bodů. Může být použit k zakrytí části obrazovky použité k vytvoření realistického stínového efektu, obrysu, kontury.

USB Rozhraní Universal Serial Bus vzniklo jako nová komcepce firem Compaq, NEC, Microsoft. Maximální přenosová rychlost je 12 Mb/s ale na toto rozhraní se pripojují zařízení tří kategorií: pomalá, středně rychlá a rychlá.(Ve verzi 2.0 nabízí toto rozhraní rychlost 480 Mb/s.) Pomalá za řízení vyžadují datový tok v řádu 10 až 100 KB/s a řadíme k nim především vstupní zařízení typu myš, klávesnice, herní zařízení, prostředky pro virtuální realitu a monitor. Komunikace je obousměrná (jinak by u herních zařízení nefungoval ForceFeedBack).Střední zařízení používají datový tok v rozmezí 500 Kb/s až 10 Mb/s. Typickými představiteli rychlých zařízení jsou sí ťové adaptéry, modemy, připojení ISDN, audiosoustavy a kamery. Tato zařízení vyžadují nepřetržitý datový tok. K rychlým zařízením patří především diskové systémy, skenery a video. Přenosová rychlost je v rozmezí 20 až 500 Mb/s .Podporováno je až Windows 98 SE. Periferie se samy identifikují, vyberou nebo vyžádají vhodný ovladač a je možné j k ykoliv za chodu počítače připojit nebo odpojit. Na jedno USB se dá teoreticky připojit až 127 zařízení (pomocí rozbočovače)!

VLB (VESA Local Bus) - primitivní sběrnice umožňující poze malý počet slotů na desce. Vyvinuta společností VESA. Rozšíření ISA sběrnice o další díl - zapojovaly se do ní například řadiče disků.

Z-buffer algoritmus používaný ve 3D grafice k určení, které objekty nebo části objektů jsou viditelné a které skryté.

design by sica