Monitory
 úvodní stránka
 interní součást
   základní desky
   procesory
   operační paměť
   pevné disky
   grafické karty
   chladiče
   optické mechaniky
   zvukové karty
   síťové karty
   modemy
   tv a fm karty
   zdroje
   skříně
   regulátory
 periferie
 > monitory <
   klávesnice
   myši
   tiskárny
   scanery
   reproduktory
   síťové prvky
   záložní zdroje
   herní zařízení
   ostatní zařízení
 tuning
 slovníček
 fórum
 odkazy

Základní výstupní zařízení. Dělí se na monochromatické a barevné. Další dělení je podle způsobu zobrazení na klasické CRT (běžné,trinitron - podle masky) a LCD(liquid crysta display) z tekutých krystalů (převážně nootebooky). LCD jsou dokonale ploché, velmi tenké a tudíž zabírají málo místa. Klasické CRT monitory zabírají s větší úhlopříčkou stále více a více místa. U monitorů rozpoznáváme několik základních vlastností:
Velikost úhlopříčky v palcích (velikosti 14,15,17,19,20,21), délka viditelné úhlopříčky u CRT monitorů býva vždy o něco kratší.
Rozlišení udává se ve tvaru počet horizontálně zobrazitelných bodů krát počet vertikálně zobrazitelných bodů. Monitor má své maximální fyzicky dané rozlišení. Typická rozlišení jsou : 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200.
Obnovovací frekvence udává, jak často za sekundu je obraz obnovován. Hodnoty pod 70Hz jsou pro delší práci naprosto nepřípustné, běžné obnovovací frekvence jsou 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz ,100Hz, 120Hz a 150Hz. Obnovovací frekvence klesá s rozlišením.
Digitální x Analogový digitální monitor má ovládání realizováno pomocí několika tlačítek, analogový má ovládání řízeno zastarale několika otočnými kolečky.
OSD (on screen debug) systém nastavení monitoru formou menu zobrazovaných přímo na monitoru.
Proncip funkce monitoru CRT
Klasické CRT (Cathode Ray Tube) fungují na principu luminiscence. Z katody je vystřelován paprsek elektronů, který se po dopadu na luminofor mění ve světlo. U barevných monitorů jsou tři barvy luminoforu Červená(Red), Zelená(Green),Modrá(Blue). Každou barvu barvu obsluhuje jedna katodová trubice. Paprsky elektronů jsou vychylovány cívkami. Protože se elektrony vzájemně odpuzují (obraz se rozostřuje), je v monitoru umístěna kovová maska. Nejstarší typ je maska typu Delta (Invaronová), později vznikla maska In-Line a jejím zdokonalením vznikl trinitron.

Princip funkce monitoru LCD
Zdrojem světla u tohoto typu displeje je nejčastěji elektroluminiscenční výbojka (dvě, čtyři i více). První polarizátor propustí na vstupu pouze část světla, polarizovaného v horizontální či vertikální rovině. Mezi dvěma orientačními filtry se nachází aktivní vrstva tekutých krystalů. Orientační filtry propouštějí světlo pouze polarizované, přičemž každý náleží přiléhajícímu polarizátoru. Molekuly tekutého krystalu jsou v klidovém stavu vzájemně pootočeny a mezní stavy jejich natočení udává právě polarizační filtr. Poslední aktivní částí je druhý polarizátor, jenž má polarizační rovinu kolmou na první polarizátor. Průchodem prvním polarizátorem se tedy získá světlo polarizované v jedné rovině. Průchodem vrstvou tekutých krystalů se jeho polarizace změní, a je tedy průchodné druhým polarizátorem - displej svítí. Změnou elektrického potenciálu (připojením napětí se změní vnitrní struktura tekutých krystalů. Molekuly již nejsou vzájemně pootočeny, světlo prochází přímo a polarizační filtry na výstupu jej nepropustí, tj. displej nesvítí. Změna jasu se děje regulací velikosti napětí, při němž se pootočí světlo jen zčásti, takže propustí jen část světla. LCD panely se připojují na tři odlišné porty a sice na nejstarší analogový VGA jako klasické CRT monitory, dále se můžete setkat s DVI-D který na rozdíl od VGA standardu posílá data v digitální fomě čímž zjednodušuje LCD panelu práci protože nemusí konvertovat analogový signál. Kombinací je pak DVI-I který má jak digitální, tak i analogový výstup a není problém na něj připojit jak LCD panel tak i Starší CRT monitor.


design by sica